Sijil Keahlian PIKM (PPKKM)
Kementerian Dalam Negeri-Lesen Menjalankan Urusan Agensi Persendirian
Lesen Untuk Menjalankan urusan Agensi Persendirian
Akuan Pendaftaran kontraktor Bumiputera
SSM – Suruhanjaya Syarikat Malaysia Perakuan Pemerbadanan
KWSP – Kumpulan Wang Simpanan Pekerja
GST
MEF